Afsluttede projekter

Kalvebod Brygge - Område I - SEB

SEB Bank & Pension har opført et domicilbyggeri samt en udlejningsbygning på hjørnet af Bernstorffsgade og Kalvebod Brygge. Byggeriet er næsten færdigt, og indvielsen af domicilet sker medio juni 2010. SEB har ialt opført i niveau 21.000 etm2.

Kalvebod Brygge - Område II - Rigsarkivet

Slots- og Ejendomsstyrelsen har stået i spidsen for et OPP projekt, hvor der er opført højlager magasiner til brug for Rigsarkivet og Statens Arkiver. Indflytningen i magasinbygningerne blev påbegyndt i sommeren 2009 og forventes at vare ca. 1½ år. Magasinbygningerne og mellembygningen udgør i niveau 15.000 etm2.

Kalvebod Brygge - Område III - TCC

Arp-Hansen Hotel Group har opført Wake Up hotel på Område III. Hotellet åbnede ultimo 2009. Herudover opfører Arp-Hansen Hotel Group et hotel yderligere  -Tivoli Hotel - der åbner 1. juli 2010. Endelig er et kongrescenter ligeledes under opførelse på Område III.

Århus Centralværksted

Det gamle værkstedsområdet på ca. 7 ha. blev ibrugtaget i 1860'erne i forbindelse med anlæg af de Jysk- fynske længdebaner. Området var i storhedstiden en af Århus store arbejdspladser med omkring 2.000 ansatte. I 1992 var en stor del af aktiviteterne under afvikling, hvorfor DSB indgik aftale med Kommunen og Udviklingsselskabet Århus Inter City A/S om omdannelse af værkstedsområdet til nyt byområde. Der blev udarbejdet helhedsplan og nye lokalplaner for området.

DSB Ejendomsudvikling A/S | Telegade 2 | DK - 2630 Taastrup | CVR nr.: 31631238 | Telefon: 33 53 33 53 | E-mail: ejendomme@dsb.dk